Ultraheli:

Tootekataloog

Ultraheli arvestite tööprintsiip põhineb heli (ultraheli) levimiskiiruse mõõtmisel anduri mõõtekanalis (või keerukamate seadmete korral ka läbi toru seinte!) nn sonarite abil, milledest üks on saatja ning teine vastuvõtja
Vee liikumise kiirus lisandub (lahutub) teadaolevale seisvas vees levivale heli kiirusele ning mõõdetud kiiruste erinevuse alusel saab arvutada vee kiirust, sealt edasi vooluhulka ning mahtu.  
Ultraheli arvestid on elektroonsed seadmed ning mõõtetulemus esitatakse tablool. UH-printsiibil töötavad arvestid on tundlikud veeprofiili muutuste suhtes, tundetud aga paigaldusasendi suhtes. Kuigi ka sonarid võivad kattuda saastaga, on ultraheli arvestid siiski vee puhtuse suhtes vähem tundlikud võrreldes mehaaniliste arvestitega. Arvestid on oluliselt pikema elueaga, sest ei oma liikuvaid osi. Patarei kestvuseks on kaasaegsetel arvestitel enam kui 10 aastat. Puuduseks on arvesti suhteliselt kõrge hind.
Suure hulga ultraheli veemõõturite seas on taadeldavaid joogivee arvesteid turul veel siiski vähe.
TEPSO pakub nendest arvesteid firmadelt KAMSTRUP ja ELIS.

Näited:

 

 

SIEMENS Sitrans FUE380

DN50 kuni DN1200  Lisaandmed