Soojusarvestid:

Tootekataloog

Soojusarvestid on mõõteseadmed tarbitud (toodetud) soojusenergia (ka jahutusenergia) hulga (MW·h) mõõtmiseks. Võrreldes veearvestiga on soojusarvesti tunduvalt keerukam seade, mis koosneb alati alakoostudest:

  • Küttevee hulga muundurist (ehk: vedelikuarvesti elektrilise väljundiga)
  • Arvutusplokist
  • Plaatina temperatuuriandurite valitud paarist.

Vastavalt eeldatava arvestit läbiva soojuskandja  vooluhulgale, trassi läbimõõdule, rõhule, puhtusele, keemilisele koostisele ,temperatuurile ning trassi torustuku läbimõõdule tuleb valida õige soojusarvesti. Kuna valik on piisavalt keerukas, tuleks eksimuste vältimiseks kindlasti eelnevalt konsulteerida asjatundjatega. TEPSO AS aitab teid selles tegevuses heameelega.
Kõik soojusarvesteid iseloomustavad tehnilised parameetrid on Euroopas standardiseeritud ja neile kehtib standard on EVS-EN 1434:2007 Soojusarvestid, millel on 5 osa (tõlgitud ka eesti keelde).

VIDEO

Eestis on enimlevinud nn. ultraheli soojusarvestd, mis kasutavad ultraheli põhimõttel töötavat küttevee andurit
Hinnalt soodsaim on kindlasti mehaaniline soojusarvesti (mehaanilise küttevee mõõturi baasil) ja seda eriti väikeste vooluhulkade korral (korterid, eramud, ridaelamu boksid). Kuna kaasaegsete majade küttesüsteemides voolab soojustrassidest soojusvahetiga eralldatud, garanteeritult puhastatud küttevesi, ei ole mingit põhjust mehaanilise soojusarvesti kasutamist enam peljata.
Suurte vooluhulkade ja kõrgete temperatuuride korral kasutatakse soojustootmises ka induktiivseid soojusarvesteid.
TEPSO tootis varem ka ise induktiivseid soojusarvesteid AF200 ja mehaanilisi soojusarvesteid CAS-1. Tootmise lõpetasime 2000. aastal. 

Konstruktsioonilt jagunevad soojusarvestid kahte klassi:

  • kombineeritud (alakoostud on teineteisest eraldatavad, vahetatavad)
  • kompaktsed (arvesti ei oma lihtsalt vahetatavaid alakooste)
Kompaktsed soojus- ja jahutusarvestid omavad alati väikest küttevee kulumuunduri nimimõõtu DN15, DN20 (e. siis vastavalt ½˝ ja ¾˝).

Soojusarvesti valikul on soovitavad MID ja OIML R75 sertifikaatide olemasolu, mida on kohustatud arvestama soojusettevõtted oma seadmete valikul (soojusarvesti paigaldab Eestis vastavalt seadusele soojusettevõte)!
Kui on tegemist lihtsalt omavahelise (firmad, ühistusisene) küttekulude jagamisega, võib julgelt kasutada ka odavamaid, ilma sertifikaadita arvesteid (küsi pakkumist).
Soojusarvesti eeldatav eluiga on vastavalt TEPSO praktikale kuni 20 aastat (sealjuures standard EN1434 nimetab üle 5 aastaseid arvesteid pikaealised).


Oleme oma klientidele möödunud 21 aasta vältel paigaldanud väga erinevate tootjate soojusarvesteid:

 

 Näited soojusarvestitest: