Tepso Labor OÜ:

Tootekataloog

 

 

TEPSO LABOR OÜ töötab iseseisva sõltumatu laborina alates 2006. aastast.
Teostame ainult mõõtevahendite taatlemist.
Firma tegevus on akrediteeritud EAK poolt EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 alusel. Omame volitatud asutuse staatust (taatluslabori tunnusnumber on M29).
Meie tegevus on kirjeldatud alammenüüs Labor, kontaktandmed Kontakt. Kõige väskem ja täpsem info meie labori kohta on alati saadaval EAK kodulehelt.
Labor