Projekteerimine ja paigaldus:

Tootekataloog

Iga soojusseadme paigaldamise eeltingimuseks on projekti olemasolu ja selle kooskõlastamine soojusmüüjaga. AS TEPSO projekteerimis-ning paigaldustööd on registreeritud tunnustatud tegevusalana Eesti ettevõtete majandustegevuse registris.

Kliendi soovil teostavad AS TEPSO projektiinsenerid esmalt tutvumise objektiga (tasuta kogu Eesti Vabariigi piirides!). Seejärel esitame hinnapakkumise. Kliendi nõustumisel valmib projekt. Edasi sõlmime kliendiga asjakohase lepingu, kooskõlastame projekti, paigaldame soojusseadmed, veendume nende töökorras olekus ning anname seadmed üle kliendile ja soojusmüüjale sellekohase aktiga.

Projekteerime:

 • Soojusarvestite paigaldust
 • Soojussõlmi
 • Veearvestite paigaldust
 • Tööstusautomaatikaseadmete paigaldust

AS TEPSO paigaldab:

 • Soojus- ja jahutusarvesteid (anname garantii meiepoolse paigalduse korral kuni 3 aastat). Meie jaoks tuntumateks on toodetavatest uutest arvestitest KAMSTRUP, SONTEX, AXIS, LANDIS+GYR,  ZENNER. Paigaldame ka spetsiaalseid soojusarvesteid majasisestele soojavee ringsüsteemidele, avatud küttesüsteemidele ja teistele spetsiaalseid arvesteid ja paigaldajapoolseid eelteadmisi vajavatele süsteemidele.
 • Soojussõlmi eriprojektide alusel
 • Veearvesteid majadele
 • Kulumõõtureid
 • Mõõteseadmete kauglugemissüsteeme
 • Tööstusautomaatika seadmeid

Meilt seadmete ostu korral tellib klient enamikul juhtudel neile ka meiepoolse paigalduse, sest:

 • tagame võtmed kätte teenuse
 • paigaldusel on seadmete hind soodsam kui ainult müügi korral
 • paigaldusel pikeneb seadmetele antav AS TEPSO poolne garantii