Nõuanded:

Tootekataloog

Liiga puhas küttevesi ei meeldi induktiivsetele kulumõõturitele.

Täpsemalt Katsete tulemused. (pdf, 60kB)


Soojusarvesti kulumõõtur paiknegu TAGASIJOOKSUL

Üllatav trend Ida-Virumaal - soojusarvesteid projekteeritakse pealevoolu-paigaldusega ettekäändel, et see paigaldusviis fikseerib küttevee leketest objektil tingitud soojuskaod! TEPSO ei ole sellega nõus.

Täpsemalt Soojusarvesti pealejooksul vs tagasijooksul? (pdf, 13kB)


Jätkuv probleem arvestite näitudega

TEPSO toob esile 3 põhilist põhjust, miks maja arvesti näit ei lange kokku korteriveearvestite näitude summaga.
Loe pikemalt: Logeri paigaldamine (pdf, 20kB)


Maja veearvestite mõõtetäpsuse probleemi käsitlus

Ettekande konspekt Eesti Vee-ettevõtjate Liidu seminaril 3.06.2004 (pdf, 200kB)


Veearvestite näitude kokkulangemise probleem on lahendatud

TEPSO külastas korteriühistut, kus probleem lahendati. Loe pikemalt: Näidud on õiged (pdf, 165kB)


Asjatundjatele võivad olla kasuks plaatina Pt100 ja Pt500 takistuse ja sellele vastava keskkonna temperatuuri tabelid.

Vaata tabeleid: Pt100 (pdf, 35kB) Pt500 (pdf, 35kB)


Kas kordustaatlust mitteläbinud korteriveearvesti remontida või osta uus?

AS TEPSO seisukoht ametliku kirja näitena.
Loe selgitust lähemalt: Remontida või osta uus? (pdf, 26kB)


Ühistus soovib üks korteriomanik lahutada oma korterit maja keskküttest

ning üleminna oma korteri autonoomsele elektri- või gaasiküttele. Hr. T. Kasikov selgitab, millised kulutused toob see soov endaga kaasa teistele ühistu liikmetele.

Loe selgitust lähemalt: Naabriküte (pdf, 100kB)


Vilkuv tabloo soojusarvestil COMBIMETER - kas arvesti on rikkis?

Loe selgitust lähemalt: Vilkuv tabloo (pdf, 30kB)


Miks soojusarvesti paigaldamisel pole ükskõik, millisele küttesüsteemi torule veearvesti paigaldada

Seletus on: tekib lisamõõteviga, mis sõltub...
Loe selgitust lähemalt: Veearvesti paigaldamine küttele (pdf, 100kB)
Kahjuks seni ainult vene keeles.


Kui on kahtlusi, et soojusarvesti valetab

Kontrolli aluseks on standardi EN 1464 Heatmeters alusel arvutatavad vee erientalpiad ja erimahud sõltuvalt vee temperatuurist ja rõhust.
Tuleks lugeda programmi kasutamisjuhist ja laadida programm ise.
Juhis: Juhis programmi kasutamiseks (pdf;70kB)
Programm pakitult: Soojus.zip (200kB)


Vee mõõtmise probleemid korterelamus

Käsitletud on:
Mida teha, kui maja veearvesti näitab rohkem kui on korteriarvestite näitude summa.
Vee varastamise probleem.
Vee kuritahtlik kokkuhoid.
Nõuanded probleemi lahendamiseks.
Kogu artikkel: problem3.pdf


Kui on kahtlusi, et veearvesti näitab rohkem

Käsitletud on:
Veearvesti tihendi läbimõõdu ja veearvesti mõõtevea vaheline sõltuvus.
Veearvesti sisendfiltri ummistumise astme ja veearvesti mõõtevea vaheline sõltuvus.
Nõuanded probleemi lahendamiseks.
Kogu artikkel: problem4.pdf


Mehaaniline veearvesti ei ole igiliikur

Käsitletud on:
Veearvesti kulumise põhjused.
Veearvesti tasuvusaeg.
Nõuanded uue arvesti soetamisel.
Kogu artikkel: problem5.pdf


Äripäeva artikkel vee varastamise võimalikkusest

Kogu artikkel: Äripäev