Viited:

Tootekataloog

Asutuse nimetus Veebilehe sisu Veebilehe aadress
American Water Works Association Ameerika Veevärgi Ühing www.awwa.org
AP&P Grupi AS Veearvestite ja santehnika hulgimüük www.santehnika.ee
DANFOSS  AS DANFOSSi kütteportaal kyte.danfoss.ee
Eesti Akrediteerimiskeskus Laborite akrediteerimine www.eak.ee
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Inseneride ja spetsialistide koolitus www.epha.ee
Eesti Korteriühistute Liit Korteriühistute probleemid www.ekyl.ee
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus Inseneride ja spetsialistide koolitus www.ekvy.ee
Eesti Standardikeskus Standardid www.evs.ee
Tamson Instruments B.V. Laboratoorsed termostaadid www.tamson.com
Utilitas Tallinn Tallinna linna kütmisest www.soojus.ee
Eesti Soojustehnika Inseneride Selts Soojusenergeetika asjatundjate ühendus www.estis.ee
Tehnilise Järelevalve Amet Legaalmetroloogia Eestis www.tja.ee
TEPLOPUNKT Vene leht soojusenergia mõõtmisest ja soojusarvestitest www.teplopunkt.ru

Ajalirjandus vee mõõtmise probleemidest:

  1. Äripäev 14.02.2001
  2. MK Estonia 29.11.2011