Küttekulujaoturid:

Tootekataloog

  
Küttekulujaoturid
on seadmed, millede näitude alusel on võimalik teostada iga korteriomaniku unistus: iseenda poolt, omas korteris tarbitud küttekulu arvestamine.
Jaoturid paigaldatakse vahetult igale korteri radiaatorile. Seadmetel puudub taatluskohustus, sest jaoturid ei mõõda otseselt füüsikalisi suurusi, vaid ainult ilma ühikuteta tarbimisväärtusi. Mõõdetud tulemuste alusel määratakse vastavat metoodikat kasutades kindlaks arvutuslikul teel konkreetse ruumi (korteri) poolt kasutatud soojusenergia hulk kui osa hoone kogutarbimisest, mis omakorda mõõdetakse hoone soojusarvesti abil.

Jaoturite abil on rakendatav küttekulude jaotamine korterite vahel ainult juhul, kui jaoturiga on varustatud kogu maja iga korteri kõik küttekehad ning nende kasutamiseks maja soojustarbimise jaotamiseks on olemas iga korteriomaniku nõusolek.
Küttekulujaoturid erinevad temperatuuride mõõtediapasoonilt, kasutamisvõimaluste poolest ning ka hinnalt. Näidu saab jaoturilt kas otse näidikult või raadiosidet kasutades.

Mida peaks teadma jaoturitega korteri elanik: Jaotur SONTEX556
Tootja infoleht: SONTEX556
PAIGALDUSJUHEND

Oma klientide jaoks, kellel meeldib kõike ise teha, on TEPSO kirjutanud dokumendi:
Kortermaja soojusenergia jaotamine küttekulujaoturite näitude alusel. JUHEND iseseisvaks arvutuste teostamiseks.
Tööde lõpetamisel annab TEPSO oma kliendile ka selle dokumendi alusel koostatud, kliendi objektile vastava, unikaalse tabelarvutusfaili küttekulude arvutamiseks ja jagamiseks.

Lisatud 23.03.2020: TTÜ teadlaste uuring 

20.02.2015:  Leedu kogemus, vene keels

 Jaoturite kasutamise poolt ja vastu on ilmunud mitmeid artikleid. Mõned viited: