Elektromagnetilised:

Tootekataloog

Elektromagnetiliste (induktiivsete) veemõõturite tootjaid on palju, aga ainult väga vähesed on oma tootele taotlenud ka mõõtevahendi tüübiheakskiidu (MID sertifikaadi, OIML sertifikaadi) ning mis on seega ka taadeldavad (nn kommertsarvestuseks, custody transfer) veearvestid. 

Näited sellistest arvestitest: