Ajalugu:

Tootekataloog

2017 Paigaldasime veearvestite katsestendi Malawisse, kohalikule pealinna Lilongwe vee-ettevõttele. 

2014 TEPSO AS paigaldas veearvestite katsestendi Mauritiusel. TEPSO LABOR OÜ-le valmistasime ja paigaldasime veearvestite stendi EP-20/2 veearvestite testimiseks väga vaäikeste vooluhulkade juures (alates 5 dm3/h). Sõlmisime lepingu veearvestite hoolduseks ja taatluseks Kiili vallas firmaga Kiili KVH OÜ.

2013 TEPSO AS valmistas ja paigaldas veearvestite taatlusstendi Rwandasse (Kigali) kohalikule riiklikule metroloogiakseskusele. Sõlmisime lepingu firmaga Kiili KVH veearvestite hoolduseks Kiili vallas. Paigaldasime veearvestite ja küttekulujaoturite kauglugemissüsteeme kokku üle 40-le korteriühistule.

2012 Hulk ARKON induktiivseid kulumõõtureid on nüüd Kiviõli Keemiatööstuses TEPSO poolt paigaldatud. Kõik mõõturid on kaugloetavad läbi GSM-võrgu.

2011 TEPSO AS alustas firmade ELIS ja ARKON toodete tarnimist Eestisse. Alustasime firmaga SANO BALTIC OÜ kauglugemisseadmete SONTEX paigaldamist ja hooldust Eestis.

2010 TEPSO AS sõlmis lepingu Rae valla veearvestite hoolduseks ja taatluseks firmaga ELVESO AS. Moderniseerisime hulga Kohtla-Järve KAMSTRUP MULTICALIII soojusarvesteid. Alustasime arvestite kauglugemissüsteemide pakkumist ja paigaldamist.

2009 TEPSO AS valmistas taatlusstendi Moskvasse, mille lepingujärgse paigalduse nurjas alanud majanduskriis. TEPSO LABOR OÜ juurutas veebikaamerate kasutamisel põhineva tehnoloogia veearvesti taatlemisel.

2008 TEPSO AS valmistas ja paigaldas taatlusstendi Malaisiasse (Sepang), kohalikule riiklikule metroloogiafirmale.

2007 TEPSO AS valmistas ja paigaldas 2 taatlusstendi Mongooliasse (Ulaanbaatar) ja Venemaale (Moskva, Multisistema, paigaldus 2008). TEPSO LABOR OÜ sulges oma filiaali Narvas taatlusteenuse nõudluse vähesuse tõttu. Labor laiendas oma tegevusulatust soojus- ja veearvestite taatlusel kuni nimisuuruseni DN100 ning temperatuurianduritele negatiivse temperatuurini -30º C.

2006 Mõõtevahendite kalibreerimis- ning taatlustöid alustas Eesti riigi poolt volitatud asutusena Tepso Labor OÜ, kes võttis AS TEPSO laborilt üle kõik selleks vajalikud seadmed ja personali. Iseseisva juriidilise isiku Tepso Labor OÜ ülesandeks on ainult arvestite taatlemine ja kalibreerimine.

2005 Valmistasime ja paigaldasime taatlusstendid Moskvasse ning Riiga (2tk.). AS TEPSO lõpetas aasta lõpus mõõtevahendite taatlus- ning kalibreerimistegevuse. Veel vahetult enne seda võtsime edukalt osa Põhjamaade laborite vahelisest kulumõõturite võrdluskalibreerimisest NordTest. Juurutasime firmasisese arvestite vastuvõttu, taatlustulemusi ja tunnistusi ning väljastusdokumente haldava spetsiaalse arvutiprogrammi. Moderniseerimise oma kaks Pirital asuvat veearvestite taatlusstendi ning alustasime uue ning kolmanda projekteerimistöid. Moderniseerimise tulemusena on meie labori nn. parima mõõtevõime minimaalne väärtus nüüd fikseeritud ka kulupunktis 15 liitrit/tunnis (väga väike kulu!). Aasta viimastel päevadel võtsime osa veel ka AS METROSERT poolt korraldatud numbrilise näiduga termomeetri võrdluskalibreerimisest.

2004 Valmistasime ja paigaldasime taatlusstendid Mauritiusele. Taatlustööde maht on stabiliseerunud.

2003 Taatlesime üle 60 000 mõõteseadme ja paigaldasime 22 soojussõlme.
Avasime koostöös NARVA VESI AS veearvestite taatluslabori esinduse Narvas. 2003.-ndal aastal taatles meie labori filiaal seal 5000 veearvestit.
Taatlesime Tallinna Küte AS tellimusel aasta jooksul üle 1000 neile kuuluva soojusarvesti Tallinnas.
Sõlmisime pikaajalise koostöölepingu Fortum Termest ASsoojusarvestite hooldamiseks üle Eesti.
Valmistasime ja paigaldasime Mongoolias, UlaanBaataris, firma MCS International Ltd. tellimusel kolm veearvestite taatlusstendi. Taatlustendid tarnisime ka Venemaale ning Lätti.
Alustasime koostöös MERX ASTaani firma KAMSTRUP A/S soojusarvestite MULTICAL hooldusteenuse pakkumist Eestis.
Sõlmisime lepingu veearvestite taatlusstendi tarneks 2004.-ndal aastal Port Louis'i ( Mauritiuse Vabariik).

2002 Võitsime esmakordelt oma eksisteerimise vältel vähempakkumiskonkursi: seda siinsamas Eestis, Tallinnas. Taatlesime üle 50 000 mõõteseadme. Valmistasime kaasaegseimad soojussõlmed Keilas ja Tapal. Tarnisime koos firmaga GTV täiuslikkuseni automatiseeritud veearvestite tootmisstendi Saksamaale. Võitsime veearvestite stendide tarnekonkursi Mongoolias, Ulan Bataris.

2001 Taatluslitsentsi laiendamine kõikide Eestis kasutuselolevate soojus- ja veearvestite taatlemiseks.

2000 Labori akrediteerimine Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ISO 17025 nõuetele vastavalt ja proovitööde algus.

1999 Uue labori projekteerimine ja ehitamine.

1998 Valmistasime esimesed veearvestite kalibreerimisstendid ekspordiks Peterburi Mendelejevi nimelisele Ülevenemaalisele Metroloogiainstituudile. Meie poolt on tänaseks valmistatud 5 täpset automatiseeritud stendi, mis on edukalt kasutusel Eesti, Venemaa ja Läti laborites.

1997 Automatiseeritud soojussõlmede projekteerimise ja paigaldamise ning korteriveearvestite MINOMESS esmataatluse algus.

1996 AS TEPSO labori tunnustamine Eesti Standardiameti poolt ja taatluslitsents veearvestite ja Eestis toodetud soojusarvestite taatlemiseks.

1995 Ettevalmistused oma sõltumatu mõõtelabori loomiseks.

1994 Pärast vastavate tootesertifikaatide omandamist sihtmaades algas soojusarvesti AF2000 eksport Venemaale (sealhulgas ka modifikatsioon AF2000A nn. lahtistele küttesüsteemidele) ning Lätisse. Meie poolt toodetud arvesti AQUARIUS2000 oli sel ajal Euroopas toodetud arvestitega võrreldes igati konkurentsivõimeline iga oma tehnilise parameetriga ning oma suure salvestatud soojusparameetrite mälumahuga ka tihti ületas neid.

1993 Alustasime AS TEPSO ja AS DIVERSA poolt valmistatud soojusarvestite AF2000 tootmist ja paigaldamist Eestis.

1991 AS TEPSO alustas tegevust. Põhitegevuseks oli Eestis toodetud soojusarvestite paigaldamine ja kvaliteetne hooldus.