Taatlemine ja kalibreerimine:

Tootekataloog

TEPSO LABOR OÜ laboris teostatakse mõõtevahendiga kas:

  • kalibreerimine (alates 1.01.2020 akrediteering puudub) või
  • taatlemine

Kalibreerimise käigus määratakse kindlaks seos mõõtevahendi poolt esitatud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud suuruse vastava väärtuse vahel. Tavaliseks kalibreerimistulemuseks on mõõtehälve koos määramatusega. Lihtsamalt öeldes saab mõõtevahendi valdaja kalibreerimise tulemusel kalibreerimistunnistuselt teada, kui palju mingis mõõtepunktis temale kuuluv seade valetab. Kui tihti tuleks kulumõõturit kalibreerida? Asjatundjate arvamus.

Taatlemine on taatluseeskirjadele vastav menetlus, mis hõlmab mõõtevahendi vastavuse kontrollimist mõõtevahendi tüübikinnituses toodud metroloogilistele omadustele ja mõõtevahendi märgistamist meie labori poolt. Lihtsamalt öeldes saab mõõtevahendi valdaja taatluse tulemusel taatlustunnistuselt teada, kas temale kuuluv seade vastab tüübikinnituse nõudmistele või mitte ehk siis kas seda võib kasutada või mitte. Mõõtevea arvväärtus tunnistusel ei kajastu.
Taadelda võib ainult mõõteseadmeid, mis omavad Eestis (Euroopa Liidus) kehtivat tüübikinnitust ning on kantud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse Eesti Vabariigi majandusministri määrusega. Vasatavalt mõõteseadusele kuuluvad taatlemisele ka mõõtevahendid, mille näidud on rahalise arvelduse aluseks müüja ja ostja vahel või mille mõõtetulemus on oluline inimese ohutuse tagamiseks.
Pildil on TEPSO taatluslabor.

Uus majandusministri määrus sätestab, et:

  • Soojusarvestite taatlusperiood on 5 aastat
  • maja üldveearvesti taatlusperiood on 5 aastat
  • Korteri vee- ja soojusarvestite taatlus on vabatahtlik, vajaduse otsustab ühistu