Kauglugemine:

Tootekataloog

Kõik kaasaegsed mõõtevahendid omavad tavaliselt võimalust ka kauglugemiseks. Kaugloetud näidu ning mõõturi näidu erinevuse korral on alati õige mõõturi näit! Seega kauglugemine on tavalise visuaalse näiduvõtu kõrval ainult teine võimalus mõõturi näidu võtmiseks. Kauglugemissüsteemi mõõtevahendite taatluse käigus ei kontrollita.
Kauglugemissüsteemi korrasoleku ainus võimalik kontroll seisneb mõõturi näidu ja kaugloetud näidu omavahelises võrdlemises..

Lokaalseid (majaisiseseid) kauglugemissüsteeme võib tööpõhimõtte alusel jagada

  • süsteemid, kus seadmed ühendatakse ühte võrku signaalikaableid kasutades (kehtib M-Bus standard EN1434-3)
  • süsteemid, kus seadmed ühendatakse traadita võrku raadiosagedusi kasutades (igal tootjal tavaliselt oma standard, mis omavahel ei pruugi ühilduda)

Mõõtesüsteemi lugemine selle keskuse (kontsentraatori) poolt võib toimuda:

  • käsitsi, vastates päringule (ka nn kaasaskantavad keskused)
  • automaatselt, eelseadistatud ajahetkel

Lugemistulemuste alusel koostab keskus (kas siis M-Bus master või raadiokeskus) lugemistulemustega faili, mis näiteks SONTEX keskuste korral omab .ini formaati. Seda saab spetsiaalse tarkvaraga vaadelda arvutis ja konverteerida näiteks .csv-formaati, mida saab omakorda ka töödelda tabelarvutusprogrammidega (Excel, OO CALC).
Suuremaid kauglugemissüsteeme toetav spetsiaalne tarkvara (ka statistika, arvete koostamine, sadade objektide haldamine) on tavaliselt tasuline ja on välja töötatud keskuseid tootva firma poolt.  Samas lihtsamad, ainult konverteerimist võimaldavad utiilid, on saadaval ka tasuta.

Fail tulemustega tuleb vaatlemiseks või edasiseks töötlemiseks importida keskusest oma arvutisse (see on nn keskuste kauglugemine), mida saab teha

  • otselugemisega, ühendades keskuse arvutiga kaablit kasutades (RS232, USB, optiline pea)
  • majavälise kauglugemisega (GPRS, GSM-modem, telefoni modem, MBUS, Ethernet)

Lihtsaim ja paindlikuim viis keskuste andmete majaväliseks kauglugemiseks, mida ka Eesti kohalikud kauglugemisteenust pakkuvad firmad kasutavad, on GPRS-side. Sel juhul on keskuses GPRS modem, milles on mobiilioperaatori SIM-kaart (vaja on sõlmida soodsaim leping). Eelseadistatud ajal saadab modem keskusest viimatiloetud  faili kauglugemisfirma FTP-serverisse. Firma konverteerib ja sorteerib tulemused korterite kaupa ning edastab andmed ühistule või raamatupidamisteenust pakkuvale firmale arvete koostamiseks (või koostab arved ise). Raadiokeskuse lugemise võimalused on kokkuvõtlikult esitatud siin.