Üksik mõõteseade:

Tootekataloog

Vajadus üksiku mõõtevahendi näidu kauglugemiseks võib tekkida näiteks kui:

  • mõõtur on paigaldatud nii, et näidu võtmine on raskendatud (kõrgel lae all, kaevus, jne)
  • mõõtur asub kaugel, ligipääs (nt talvel) on raskendatud
  • mõõturi näit (nt vooluhulk) on vaja integreerida olemasolevasse kaugseire süsteemi

Praktika on näidanud, et üksiku mõõturi kauglugemisseadmetele soetamise ja paigaldustööde hind võib mitmekordselt ületada mõõturi enda hinna. Seetõttu tuleks selle otstarbekus eelnevalt hästi läbi kaaluda.
Kaugloetav mõõtur peab omama väljundit (vähemalt impulssvälundit).

Näited:

 

1. Näidu lugemine logeriga MacR6 läbi interneti veebilehe eWebTEL. Eestikeelne tugi. Tutvustus

2. Seadme näidu lugemine välise impulssloenduriga MULTIPULSE

Ühendada saab kuni 3 veearvestit, millel on impulssväljund. Multipulse loenduril on MBUS-väljund (lisavarustus tellimisel). Seade sobib hästi vannitoa ripplae taha peidetud arvestite näitude mugavaks  vaatlemiseks (redelit pole vaja).

3. Seadme jälgimine GPRS modemiga

 METBOX + METLINK      METLINK lühikiejeldus  METLINK esitlus

 

4. Impulssväljundiga arvesti näidu dubleerimine lisanäidikuga

Et dubleerida mõõturi näitu näiteks paarikümne meetri kaugusele, on vaja ainult 2-soonelist signaalikaablit ja patareitoitega impulssloendurit, näiteks CODIX130. Loenduri paigalduskoha valikul tuleb pöörata tähelepanu ümbritseva keskkonna tingimustele: näiteks õhutemperatuur alla -10°C ei ole loendurile lubatud. Loendur paigaldatakse vajadusel niiskuskindlasse plastikkarpi.

5. Impulssväljundiga arvesti kauglugemine GSM modemiga 

Laia tootevaliku seast sobib näiteks multifunktsionaalne firma SENECA GSM keskus MyAlarmGSM, milles on muu kõrval ka 4 (neli!) 32-bitist impulssloendurit. Kauglugemiseks on vajalik sõlmida tavaleping mobiilioperaatoriga, paigaldada SIM-kaart keskusesse. Loendurite näite saab SMS-ga küsida või saadab keskus automaatselt etteantud päeval ja kellaajal. Teade kujutab endast SMS sõnumit. Paigalduskohas on vajalik vooluvõrgu 230VAC olemasolu. Keskus paigaldatakse vajadusel niiskuskindlasse plastikkarpi.

7. Kuidas saada impulssväljundiga arvestist vooluhulga (m³/h) näitu?
 

Sageli osutub vajalikuks saada tavalisest impulssväljundiga veearvestist vee vooluhulga näitu (m3/h) seiresüsteemi tarbeks. TEPSO on kasutanud selleks näiteks firma NOKEVAL Pulse/DC muundit mudel 6420. Muundi on programmeeritavate parameetritega.