Pumplad:

Tootekataloog

 

Enamiku teadaolevate vedelikemõõturite kasutamine eeldab alati 100% mõõdetava vedelikuga täidetud toru.
Reovee korral see ei pruugi aga alati nii olla.
Toru täitumine on tagatud eelkõige survetorustikes (pumplad) või siis tagatakse see vastava paigaldisega: mõõtur tõusvale torule, mõõtur U-kujulise toru põhja, jne.
www.wastercorp.com

Kasutada võib näiteks mõõtureid: