Veearvestite taatlusstendid:

Tootekataloog

AS TEPSO valmistab stende, mis on ettenähtud kasutamiseks etalonseadmena vee- ja soojusarvestite kalibreerimise ning taatlusega tegelevates laborites.

 

 

 

Stende valmistame veearvestite kontrolliks:

  • Vee kulu mõõtediapasoon kuni 60 m³/h
  • Andurite tingläbimõõt kuni DN100
  • Vee temperatuur kuni +90 ºC

AS TEPSO stende iseloomustavad:

  • Kaasaegne automatiseerituse tase
  • Väike mõõtemääramatus
  • Universaalsus
  • Suur tootlikkus

Stendid on valmistatud täielikus vastavuses dokumendis ISO 4185. Measurement of liquid flow in closed conduits. Weighing method. toodud nõuetele.

Stende juhitakse arvutiga kasutatades spetsiaalset tarkvara.
Stendid on AS TEPSO tähtsaim ekspordiks valmistatav toode. Tehtud tööde NIMEKIRI ja PILDID.