Automaatikaseadmed:

Tootekataloog

AS TEPSO omab pikaajalisi kogemusi tööstuse automaatikaseadmete paigaldamisel ja hooldamisel, mis on seotud vedelike kulu, hulga, nivoo, rõhu ja temperatuuri muundamise, mõõtmise ja mõõtetulemuste edastamise ning salvestamisega:

  • Nivooandurid ja mõõturid (kontaktiga, mahtuvuslikud, induktiivsed, ultraheli, laser jt.)
  • Vooluhulga releed ja summaatorid
  • Vedelike dosaatorid
  • Temperatuurireleed
  • Infoedastusplokid (loendurid, registraatorid, muundurid)
  • Pneumojuhtimisega sulgarmatuur
  • Magnetventiilid
  • Rõhuandurid ja releed
  • DINI ARGEO kaalusüsteemid ja terminalide kauglugemine
  • seadmete lugemine ja juhtimine SMS sõnumite abil kasutades SENECA seadmeid.

Täpseid vedelike dosaatoreid (määratud vedeliku koguse doseerimine, näiteks mahutisse) valmistame kiiresti ja kvaliteetselt vastavalt tellija soovidele.